KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
KANTOORGEBOUW DHV
D. ZUIDERHOEK, DHV, 1967-1970, Laan 1914 35, Amersfoort
Kantoorgebouw DHV / Office Building DHV ( D. Zuiderhoek, DHV )
© 2006 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
David Zuiderhoek

CONSTRUCTEUR:
DHV

GEBOUWTYPE:
Kantoorgebouwen

Dit gebouw kwam direct na oplevering in de publiciteit vanwege de consequente uitwerking van het kantoortuinconcept: alle kantoorfuncties zijn opgenomen in een grote open ruimte zonder tussenwanden. Het gebouw bestaat uit twee gebouwdelen, van elkaar gescheiden door een dubbelhoog tussendeel met entree en hoofdtrappen die het niveauverschil tussen beide delen overbruggen. Toiletten, noodtrappen en installaties zijn opgenomen in gesloten cilindervormige elementen.