KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
KANTOORGEBOUW STEENWIJK
D.E. VAN GAMEREN, B. MASTENBROEK (DE ARCHITECTENGROEP), 1997-2000, Stationsplein 12, Steenwijk
Kantoorgebouw Steenwijk  / Office Building Steenwijk  ( D.E. van Gameren, B. Mastenbroek (de Architectengroep) )
© 2004 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
de Architectengroep

PROJECTARCHITECT:
Dick van Gameren
Bjarne Mastenbroek

GEBOUWTYPE:
Kantoorgebouwen

Dit kantoorgebouw, gesitueerd tussen de spoorlijnen en de groene singels rondom het centrum van Steenwijk, manifesteert zich als een vrijstaande villa in het groen. De ruimtelijke compositie bestaat uit reeksen evenwijdige betonschijven die als bij een kaartenhuis per verdieping loodrecht op de schijven van de laag daaronder zijn geplaatst. Op de begane grond bevinden zich publieksruimtes aan weerzijden van een centrale hal. Deze doorsnijdt het gebouw in de lengterichting en vormt de ruimtelijke ruggengraat van het gebouw. De betonconstructie is binnen en buiten in het zicht gelaten; alle invullingen tussen de betonstroken bestaan uit hout en glas.