KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
KANTOORGEBOUW HEINEKEN DURA
W. KROMHOUT CZN., 1922-1932, Crooswijksesingel, Linker Rottekade, Rotterdam
Kantoorgebouw Heineken Dura / Office Building Heineken Dura ( W. Kromhout Czn. )
© 2007 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Willem Kromhout Czn.

RESTAURATEUR:
EGM
Rob van Erk

PROJECTARCHITECT:
Joop Rijnsdorp

ARCHITECT(ENBUREAU):
Van den Broek & Bakema

GEBOUWTYPE:
Kantoorgebouwen

STAAT:
J.E. Rijnsdorp (Van den Broek & Bakema (uitbr. 1975-1980); R.B. van Erk (EGM) (rest. 2000)

In 1873 vestigde Heinekens Bierbrouwerij zich op de hoek van de Linker Rottekade en de Crooswijksesingel. Vanaf 1922 bouwde Kromhout het hoge ziederijgebouw, de eigenlijke brouwerij en een kantoorgebouw. In 1968 verhuisde Heineken naar een modern complex in Zoeterwoude en maakten de fabrieksgebouwen plaats voor woningbouw. Het karakteristieke ziederijgebouw werd in 1980 gereconstrueerd als kantoorgebouw voor aannemingsmaatschappij Dura. Het brouwerijkantoor is een langgerekt gebouw met een hoge beëindiging naast het trappenhuis. Zowel in de bakstenen gevel, bij het monumentale trappenhuis, als in de kleurige tegelpatronen in het interieur zijn invloeden van de art deco te zien.