KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
KANAALZONE MIDDELBURG
PALMBOOM & VAN DEN BOUT, 1998-2004, Kanaalweg e.o., Middelburg
Kanaalzone Middelburg / Kanaalzone Middelburg ( Palmboom & Van den Bout )
© 2009 Rook & Nagelkerke

STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP:
Palmboom & Van den Bout

GEBOUWTYPE:
Stedenbouwkundige plannen


GERELATEERDE GEBOUWEN:
Stadskantoor Middelburg

De Kanaalzone in Middelburg tussen de spoorlijn en het Kanaal door Walcheren is ingevuld met verschillende stedelijke voorzieningen teneinde een betere koppeling van het stadscentrum met de naoorlogse uitbreidingswijken te bewerkstelligen. Ten westen van het station liggen het Gerechtsgebouw van Henket en de Zeeuwse Bibliotheek. Ten oosten het kantoorgebouw van het Waterschap Zeeuwse Eilanden van Rothuizen Van Doorn 't Hooft en het nieuwe stadskantoor van Thomas Rau. Via hellingbanen zijn de publieke ruimtes op de eerste verdieping te bereiken. De ambtenaren zijn gehuisvest in vier enigszins verschoven werktorens.