KAART - AFBEELDINGEN  -
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
CAMPUS TU TWENTE
W. VAN TIJEN, S.J. VAN EMBDEN, 1960-1964, Drienerlolaan 5, Enschede
Campus TU Twente / Technical University Campus ( W. van Tijen, S.J. van Embden )
Kunstwerk Wim T. Schippers 1972  © 2006 Arthur Blonk
De Technische Universiteit in Drienerlo is de enige universiteit in Nederland die volgens het campusprincipe is gebouwd. Bij de opzet is getracht de landschappelijke kwaliteit van het bestaande landgoed tussen Enschede en Hengelo zoveel mogelijk intact te laten. De verschillende onderwijsgebouwen en complexen studentenhuisvesting zijn als vrijstaande objecten in de beboste situatie gevoegd. Het centrum van het gebied bevat collectieve voorzieningen als het sportcomplex, de mensa en een bescheiden winkelcentrum. Het hoofdgebouw is aan de centrale as tussen de hoofdentree en het centrum gesitueerd. De onderwijsgebouwen bevinden zich aan de oostzijde, de studentenwoningen aan de westzijde van deze as. De beide supervisors Van Tijen en Van Embden betrokken bij de bouw van de verschillende gebouwen jonge architecten van de Forumgeneratie als Blom, Van Stigt, Heijdenrijk en Haan. De campus is hierdoor een klein openluchtmuseum voor de Forumarchitectuur en met name de structuralistische tak geworden. Daarnaast waren de projecten die OD 205, het bureau van Van Embden, realiseerde van belang: de inmiddels deels gesloopte hallencomplexen, een variant op de W-hal in Eindhoven en het robuuste Gebouw voor Elektrotechniek en Fysica. Vanaf de jaren negentig wordt er opnieuw gebouwd, aanvankelijk vooral door Jeanne Dekkers van EGM die een aantal opmerkelijke, vrolijk geometrische gebouwen realiseerde. Sinds 2000 wordt de cluster met onderwijsgebouwen gefaseerd gerenoveerd en verdicht volgens een masterplan van Hoogstad Architecten.
Projecten: W. van Tijen (Hoofdgebouw voor Bestuur en Beheer, Drienerlolaan, 1964), W. van Tijen (Studentenhuisvesting, Calslaan, 1964), N.P.H.J. Roorda van Eysinga, S.J. van Embden, J.L.C. Choisy, H.G. Smelt, J.E.B. Wittermans (OD 205), J.P.Th. Dekkers (EGM) (uitbr.) (Hallencomplex, De Achterhorst, 1962-1964), P. Blom (Mensa, Campuslaan, 1962-1964), J. van Stigt (Personeelskantine, Dienstweg, 1963-1965), H.P.C. Haan (Studentenhuisvesting, Reelaan, 1964-1965), Tj. Hazewinkel (Studentenhuisvesting, Campuslaan, 1967), OD 205 (Gebouw voor Elektrotechniek en Fysica, Langenkampweg, 1967), D. van Mourik, J.W. du Pon (Gebouw voor Werktuigbouwkunde, De Achterhorst, 1966-1968), P. Blom, R. Blom van Assendelft, L.L. Lafour (Mensa De Bastille, De Hems, 1964-1969), H.P.C. Haan (Sport- en winkelcentrum, Calslaan, 1969), H.P.C. Haan (Stafwoningen, Reelaan, 1969), Verster Dijkstra Loerakker (VDL) (Cultureel Centrum De Vrijhof, Drienerlolaan, 1970), H.P.C. Haan (Studentenhuisvesting, Langenkampweg/Matenweg, 1972), L.J. Heijdenrijk, J. Mol (Environmental Design)(Toegepaste Wiskunde/Rekencentrum, De Zul, 1970-1973), W.T. Schippers (Kunstwerk, Campuslaan, 1979), J.P.Th. Dekkers (EGM) (Gebouw voor Informatica, Toegepaste Onderwijskunde, De Achterhorst, 1983-1985), J.P.Th. Dekkers (EGM) (Congres/Studiecentrum Drienerburght, Campuslaan/Oude Drienerloweg, 1987), J.P.Th. Dekkers (EGM) (Kinderdagverblijf De Vlinder, Campuslaan, 1989), Claus & Kaan, M.D. van Wensveen (oorspr. ontw.) (Studentenhuisvesting, Calslaan 44-56, 1996-1997)