KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
ROZ-STUDIO'S
P.G.H. SATIJN, 1975-1979, Bankastraat 3, Maastricht
ROZ-Studio's / Broadcasting Studios ROZ ( P.G.H. Satijn )
© 1987 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Piet Satijn

PROJECTARCHITECT:
Paul Schuffelers

TUINARCHITECT:
Jak. Ritzen

GEBOUWTYPE:
Omroepgebouwen

Deze huisvesting voor de regionale omroep voor Zuid-Nederland bestaat uit een laagbouwdeel met twee kleine en een grotere radiostudio, dat om akoestische redenen los is gehouden van een hoger deel met administratieve ruimtes en een kantine met daktuin. De gevels van het kantoordeel zijn opgebouwd uit zilverkleurig gemoffelde aluminium sandwichpanelen. Om een goede geluidsisolatie te verkrijgen zijn de aluminium platen bij het studiodeel voor een dikke betonstenen wand geplaatst.