KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
RAADHUIS MEDEMBLIK
A.J. KROPHOLLER, 1940-1942, Dam 4, Medemblik
Raadhuis Medemblik / Town Hall Medemblik ( A.J. Kropholler )
© Jan Derwig

ARCHITECT(ENBUREAU):
Jacobus Kropholler

BEELDEND KUNSTENAAR:
John Rädecker

GEBOUWTYPE:
Overheidsgebouwen


GERELATEERDE GEBOUWEN:
Raadhuizen van Kropholler

De traditionalist Kropholler zocht bij de ontwerpen voor de tien raadhuizen die hij door het gehele land bouwde naar 'blijvende waarden der Nederlandse Bouwkunst' en 'vakkundige verwerking en toepassing van het inheemse materiaal'. De traditionele middelen die hij bij een van zijn bekendste raadhuizen in Medemblik toepast zijn de verhoogde ligging in de as van de Nieuwstraat, het gebruik van baksteen, de trapgevels, de kruiskozijnen, de zware houten deur met smeedijzeren beslag, allegorisch beeldhouwwerk en het centraal geplaatste gemeentewapen. Deze sluiten inderdaad aan bij de Nederlandse bouwtraditie, maar ten aanzien van de detaillering en met name wat betreft de bijna romaanse soberheid van het interieur toont de architect zich tevens een bewonderaar van Berlage.