KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
ROOMBEEK
P.B. DE BRUIJN (DE ARCHITEKTEN CIE.) I.S.M. DIVERSE ARCHITECTEN, 2000-2008, Roomweg e.o., Enschede
Roombeek / Roombeek ( P.B. de Bruijn (de Architekten Cie.) i.s.m. diverse architecten )
Particulier opdrachtgeverschap Lonnekerspoorlaan  © 2008 Rook & Nagelkerke
Op 13 mei 2000 ontploft vuurwerkbedrijf SE Fireworks in de wijk Roombeek. 200 woningen worden verwoest en 1500 raken zwaar beschadigd. Een oppervlakte van 63 hectare is kaalgeslagen. Onder supervisie van Pi de Bruijn wordt gewerkt aan een nieuwe wijk voor de getroffen bewoners die aansluit bij de oorspronkelijke bebouwing en hun belevingswereld. Met name de woningbouw van Molenaar & Van Winden beantwoordt aan deze wensen. Aan het Roomveldje zijn enkele behouden arbeiderswoningen gerestaureerd. Het oorspronkelijke stratenpatroon is grotendeels gehandhaafd, de oude spoorlijn keert terug als vrije busbaan en een aantal fabrieksgebouwen krijgt een nieuwe functie. Daarmee krijgt het industriële verleden van Enschede een plaats. Een deel van de voormalige textielfabriek Menko is door Erik Knippers verbouwd tot woningen. Een opslagplaats voor katoenbalen van katoenspinnerij De Bamshoeve zal tot Jan Cremermuseum worden verbouwd. Centraal in de wijk zijn enkele bijzondere complexen gesitueerd: de zorgcluster van Claus & Kaan, de cultuurcluster van SeARCH en de voorzieningencluster van het Duitse bureau Hübner-Forster-Hübner. Aan de Lonnekerspoorlaan zijn tachtig kavels via particulier opdrachtgeverschap gerealiseerd. De hedendaagse grachtenpanden zijn onder strenge regie ontworpen. De woningen zijn verplicht in baksteen gerealiseerd, tellen maximaal vier bouwlagen en staan op een plint van tachtig centimeter. Op dertien vrije kavels aan de Museumlaan heeft een keur aan architecten bijzondere vrijstaande woonhuizen ontworpen: Benthem Crouwel, Bolles+Wilson, Branimir Medic en Pero Puljiz van de Architekten Cie. en Erick van Egeraat. Het woonhuis van 2012 Architecten is geheel uit sloopproducten opgebouwd.