KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
PAPAVERHOF
J. WILS, 1919-1922, Papaverhof, Den Haag
Papaverhof / Papaverhof ( J. Wils )
© 2006 Jan Derwig

ARCHITECT(ENBUREAU):
Jan Wils

RESTAURATEUR:
Jaap Franso

GEBOUWTYPE:
Woningbouw
Stedenbouwkundige plannen

STAAT:
J. Franso (rest. 1989)

De Papaverhof, een complex van 125 middenstandwoningen, is gebouwd in opdracht van de Coöperatieve Woningbouwvereniging Tuinstadwijk 'Daal en Berg'. Het complex bestaat uit 65 eengezinswoningen in twee lagen rond een groen plein van ongeveer 70 x 100 meter. Langs de Klimopstraat zijn later, in overleg met de gemeente, twee appartementenblokken aan het plan toegevoegd als aansluiting op de omringende bebouwing. Het groene plein werd mogelijk doordat Wils een ingenieuze schakeling voor de eengezinswoningen heeft toegepast. De woningen zijn telkens paarsgewijs en onderling op zodanige wijze 'rug-aan-rug' geschakeld, dat tussen de paren ruimte overblijft voor de entrees. De woningen die met hun woonkamer en entree aan de straat liggen, kijken met hun keuken uit op het plein; voor de woningen aan het plein geldt het omgekeerde. De woningen zijn ruim opgezet. Zij bevatten op de begane grond een woonkamer, een keuken en een ruime entreehal met een bordestrap die drie slaapkamers en een badkamer op de verdieping ontsluit. Boven de erker aan de voorzijde van de woning bevindt zich een smalle raamstrook, zodat zonlicht tot diep in de woning kan doordringen. De over het algemeen uit vier kamers bestaande appartementen worden ontsloten door een centraal trappenhuis. Het portiek bevat een aantal moderne voorzieningen zoals een goederenlift en een 'spreekbuis', die met de automatisch te openen portiekdeur is verbonden. Wils is een van de oprichters van De Stijl. Evenals bij de beide andere architectleden van het eerste uur, Van 't Hoff en Oud, is Wils' werk beïnvloed door de architectuur van Frank Lloyd Wright. De Papaverhof wordt niet ten onrechte vaak vergeleken met Wrights ontwerp voor arbeiderswoningen voor de Larkin Company in Buffalo. Bij de restauratie van het complex in 1989 zijn de woningen voorzien van buitengevelisolatie en ruw stucwerk. De oorspronkelijke kleurstelling van de kozijnen is bij de restauratie opnieuw aangebracht.