KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
POLYMERENCENTRUM
M.E. ZWARTS, 1972-1975, Badhuisweg 3, Amsterdam
Polymerencentrum / Polymer Centre ( M.E. Zwarts )
© 1996 Rook & Nagelkerke
DIT GEBOUW IS GESLOOPT

ARCHITECT(ENBUREAU):
Moshé Zwarts

RENOVATIE:
Hans van Zanten

GEBOUWTYPE:
Utiliteitsbouw

STAAT:
gesloopt in 2003


GERELATEERDE GEBOUWEN:
Kantoorgebouw Shell Amsterdam (Overhoeks)

Bij het ontwerp van dit laboratoriumcomplex is uitgegaan van een hoge mate van flexibiliteit in ruimte-indeling en voorzieningen. Het complex bestaat uit een U-vormig laboratoriumblok met een dubbelhoge middenzone en een blok in vier lagen met kleinere laboratoria. De draagconstructie bestaat uit dubbele betonschijven aan de buitenzijde met luchtkanalen daartussen en stalen raatliggers in het dak. De gevels zijn opgebouwd uit uitwisselbare panelen tussen aluminium stijlen. Bij renovatie van de gevel na twintig jaar koos men niet voor Zwarts' vernieuwende ontwerp met eigentijdse gezeefdrukte glazen panelen maar, paradoxaal genoeg, voor reconstructie van het oorspronkelijke beeld.
Het gebouw is in 2006 gesloopt.