KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
PARKEERGARAGE TORENGARAGE
J. GREVE, 1928-1930, Torenstraat 144, Den Haag
Parkeergarage Torengarage / Car Park Torengarage ( J. Greve )
© 2007 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Jan Greve

GEBOUWTYPE:
Verkeersgebouwen

Deze parkeergarage is de eerste met meerdere verdiepingen in Nederland. Karakteristiek voor het gebouw is het stelsel van ellipsvormige, zeven meter brede hellingbanen waarover de auto's de verdiepingen konden bereiken en waarlangs geparkeerd kon worden. Aan de parkeergarage zijn twee elementen toegevoegd: een vooruitgeschoven showroom en een rechthoekig werkplaatsenblok dat aansluit op de woonbebouwing. Het gebouw heeft een betonnen draagconstructie; de gevels zijn opgebouwd uit stroken baksteen, afgewisseld met stalen glasramen. De parkeergarage is op de monumentenlijst geplaatst en in 1990 gerenoveerd, waarbij de stalen ramen zijn vervangen door geperforeerde staalplaten.