KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
PARKSTAD LEUSDEN
H. KLUNDER, D. ZUIDERHOEK, 1969-1972, Asschatterweg / Torenakkerweg e.o., Leusden
Parkstad Leusden / Parkstad Leusden ( H. Klunder, D. Zuiderhoek )
© 2006 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Henk Klunder
David Zuiderhoek

TUINARCHITECT:
Wim Boer

BEELDEND KUNSTENAAR:
Bouke Ylstra

GEBOUWTYPE:
Woningbouw
Stedenbouwkundige plannen

Het stedenbouwkundige plan is gebaseerd op een aantal overlappende cirkels van gelijke diameter. De woonblokken zijn cirkelsegmenten, die omsloten ovale buitenruimtes in de directe woonomgeving creëren. De overige amorfe restruimte is ingedeeld als collectief park. De woonblokken bestaan uit verspringende, in principe gelijkvormige drive-inwoningen met identieke gevels van betonelementen. Door de plaatsing van balkons ter plaatse van de verspringing ontstaat een natuurlijke, overdekte entree en een ritmisch gevelbeeld.