KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
PENITENTIAIR CENTRUM OVER-AMSTEL (BIJLMERBAJES)
J.W.H.C. POT, J.F. POT-KEEGSTRA, 1972-1978, H.J.E. Wenckenbachweg 48, Amsterdam
Penitentiair Centrum Over-Amstel (Bijlmerbajes) / Prison Complex Over-Amstel ( J.W.H.C. Pot, J.F. Pot-Keegstra )
© 2006 Jan Derwig

ARCHITECT(ENBUREAU):
Joop Pot
Koos Pot-Keegstra

GEBOUWTYPE:
Bijzondere huisvesting

Vanuit het rechthoekige hoofdgebouw van dit gevangeniscomplex, beter bekend als de Bijlmerbajes, verbindt een 250 m. lange centrale gang zes cellentorens: vier torens van tien lagen met mannencellen, een vrouwentoren en een toren met observatie-, begeleidings- en ziekenruimtes. De torens sluiten met een laagbouwgedeelte waarin werkplaatsen zijn opgenomen, aan op de vijf meter hoge omringende muur. Tussen de torens bevinden zich wandeltuinen en sportvelden. De toekomst van de Bijlmerbajes is onzeker; mogelijk verhuist de gevangenis naar Zaandam, waarna afbraak of herbestemming als studentenhuisvesting volgt.