KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
BEJAARDENWONINGEN SLOTERMEER
A.E. VAN EYCK, J.C. RIETVELD, 1951-1954, Jan Bottemastraat, Floris van der Laakenstraat, Guus Trestorffstraat, Amsterdam
Bejaardenwoningen Slotermeer / Old-Age Dwellings Slotermeer ( A.E. van Eyck, J.C. Rietveld )
© 2006 Jan Derwig

ARCHITECT(ENBUREAU):
Aldo van Eyck
Jan Rietveld

GEBOUWTYPE:
Woningbouw

Om de 'hinderlijke schaalverkleining' bij de groepering van bejaardenwoningen te vermijden werd afgeweken van het bebouwingsschema van Publieke Werken. De woningblokken vormen twee in elkaar vloeiende ruimtes: een groene (gazon) en een steenachtige ruimte (betegeld plein met banken). De architecten hebben getracht een evenwicht te vinden tussen het opene en geslotene, tussen individuele en gemeenschappelijke ruimte, een 'noodzakelijk in-elkaar-grijpen van architectuur en stedebouw'.