KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
BLAUWE STAD
DE ZWARTE HOND, 1999-2015, Jaarfkelaan 1, Vuurjuffer e.o., Winschoten
Blauwe Stad / Blauwe Stad ( De Zwarte Hond )
© 2009

ARCHITECT(ENBUREAU):
Diverse architecten

STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP:
Zwarte Hond, de
Jan Timmer

GEBOUWTYPE:
Stedenbouwkundige plannen

Nadat de eeuwenlange strijd tegen het water, waaraan Nederland zijn bestaansrecht ontleent, is gewonnen ontstaan aan het einde van de vorige eeuw de eerste ideeën om grote stukken overbodig geworden landbouwgrond onder water te zetten en om te vormen tot recreatiegebieden. In de sociaal-economisch zwakke regio Oost-Groningen vormt een komvormige venige laagte een natuurlijke basis voor een 900 hectare groot meer. In de Blauwe Stad komen 1500 nieuwe woningen, 300 hectare nieuwe natuur en ongeveer 450 hectare bos rond het meer met toeristische en recreatieve functies. De uitgegraven grond wordt gebruikt voor dijken en het bouwrijp maken van woningbouwlocaties. De woningen zijn geconcentreerd in een vijftal nieuwe woongebieden: Dorp, Wei, Park, Riet en Bos, elk met een eigen sfeer en karakteristiek.