KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
BERNOULLIBORG
DE ZWARTE HOND, 2004-2007, Nijenborgh 4, Groningen
Bernoulliborg / Bernoulliborg ( De Zwarte Hond )
© 2009 Rook & Nagelkerke

STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP:
West 8

ARCHITECT(ENBUREAU):
Zwarte Hond, de

GEBOUWTYPE:
Onderwijsgebouwen

In de jaren zestig is ten noordwesten van het centrum een nieuwe zakelijke en functionele universiteitswijk voor de beta-faculteiten gebouwd. Behalve faculteitsgebouwen en een sportcomplex zijn er enkele hbo-instellingen gehuisvest. Bij de revitalisering van het Zerniketerrein door West 8 is getracht een open en groen landschap met daarin autonome en karakteristieke gebouwen te realiseren.
De faculteit voor wiskunde en natuurwetenschappen (Bernoulliborg) is vanwege de flexibiliteit en het veranderlijke programma als staalconstructie gerealiseerd. De constructie is zichtbaar achter de blauwe glazen gevel. Op een onderbouw van drie lagen is een kamvormige structuur van drie lagen met kantoorruimtes geplaatst. De kamvorm wordt mede bepaald door de positie van de twee atria met grote collegezalen. Op de onderste twee lagen zijn verder algemene functies als restaurant, bibliotheek en studieplekken gesitueerd. De tweede verdieping bevat vooral practica, colloquiumruimtes en studiezalen.