KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
RAADHUIS TERNEUZEN
VAN DEN BROEK & BAKEMA, 1963-1972, Oostelijk Bolwerk 4, Terneuzen
Raadhuis Terneuzen / Town Hall Terneuzen ( Van den Broek & Bakema )
© 2004 Jan Derwig

ARCHITECT(ENBUREAU):
Van den Broek & Bakema

MEDEWERKENDE ARCHITECT:
Tom Kruijne
Jos Weber
Dick Paul

UITBREIDING:
Koen van Velsen

GEBOUWTYPE:
Overheidsgebouwen


GERELATEERDE GEBOUWEN:
Raadhuis Terneuzen (Uitbreiding)

Het raadhuis is gesitueerd op een prominent punt aan de dijk langs de Westerschelde, op de grens tussen het oude dorp en de uitbreidingswijken. Het gebouw bestaat uit een centrale kern, waaruit naar vier kanten vloeren uitkragen. De verdiepingen zijn een half niveau ten opzichte van elkaar versprongen zodat een onderlinge ruimtelijke koppeling is ontstaan waarin de trappen op een natuurlijke wijze zijn opgenomen. Deze spiraalsgewijze opbouw rond de kern wordt nog versterkt door de getrapte verdiepingen. Andere voorbeelden van Bakema's spiraalvormige gebouwen zijn het expopaviljoen in Osaka (1970) en een nooit gerealiseerd ontwerp voor de Euromast (1957). De kern bevat liften, toiletten, dienstvertrekken en technische ruimtes. Op de begane grond bevinden zich de publieke functies, en er is tevens enige ruimte gereserveerd voor culturele activiteiten. De hoofdentree wordt gemarkeerd door de erboven gelegen raadzaal. Op de verdiepingen bevinden zich verder kantoorruimtes en vertrekken voor burgemeester en wethouders. Op de vijfde verdieping ten slotte de burgerzaal met balkon en een spectaculair uitzicht. De centrale kern is opgetrokken uit ter plaatse gestort beton. De uitkragende verdiepingen bestaan uit voorgespannen liggers in vier richtingen met prefabpendelkolommen. Op de derde verdieping is, om toekomstige uitbreidingen mogelijk te maken, de constructie nog oningevuld; een soort tijdelijke pergola op het dak. In de gevels zijn in betonsteen invullingen opgemetseld op de prefabgevelbakken. Puien en kozijnen zijn, evenals de betimmeringen en puien in het interieur, van hardhout. Het robuuste materiaalgebruik en de expressieve uitdrukking van functies, constanten in het werk van Van den Broek & Bakema, leveren hier een gebouw dat bijna een sculptuur te noemen is; een gebouw, dat in zijn uiterlijk ook goed past in de context van scheepvaart en waterbouw.
Een nieuw, vrijwel kubusvormig stadskantoor naar ontwerp van Koen van Velsen verbindt het oude stadscentrum met het raadhuis.