KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
WONINGBOUW SCHILDERSWIJK (SUZE ROBERTSONSTRAAT)
A.J.M. SIZA VIEIRA, 1985-1989, Suze Robertsonstraat e.o., Den Haag
Woningbouw Schilderswijk (Suze Robertsonstraat) / Housing Schilderswijk (Suze Robertsonstraat) ( A.J.M. Siza Vieira )
© 2006 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Álvaro Siza Vieira

PROJECTARCHITECT:
Carlos Castanheira

MEDEWERKENDE ARCHITECT:
Van den Broek & Bakema

GEBOUWTYPE:
Woningbouw


GERELATEERDE GEBOUWEN:
Pleinbebouwing Schilderswijk

De Portugese architect Alvaro Siza heeft enkele projecten in de Haagse stadsvernieuwing gerealiseerd: deze woningbouw, woningbouw aan de Hoefkade en de pleinbebouwing aan de Van der Vennestraat. De twee bouwblokken, 'Punt' en 'Komma', zijn zeer neutraal vormgegeven en zetten de Nederlandse woningbouwtraditie voort: Haagse portieken, baksteengevels, gesloten bouwblokken. Slechts incidenteel zijn er door middel van materiaal- en kleuraccenten verbijzonderingen aangebracht. In samenspraak met de voornamelijk islamitische bewoners zijn speciale plattegronden met een bijzondere verkeersstructuur ontwikkeld.