KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
KERNWANDGEBOUWEN TILBURG
VAN DEN BROEK & BAKEMA, 1964-1975, Stadhuisplein/Paleisring, Tilburg
Kernwandgebouwen Tilburg / Megastructural Blocks Tilburg ( Van den Broek & Bakema )
© 2006 Jan Derwig

ARCHITECT(ENBUREAU):
Van den Broek & Bakema

PROJECTARCHITECT:
Wim van der Jagt

GEBOUWTYPE:
Woningbouw
Stedenbouwkundige plannen

In een aantal grote stedenbouwkundige studies uit de jaren zestig (Tel Aviv, Pampus, Eindhoven) ontstaat het idee voor de kernwandgebouwen. De langgerekte, vaak geknikte gebouwen met een gelaagde opbouw en een complexe doorsnede begrenzen stedelijke ruimtes. In Tilburg is een dergelijk plan gedeeltelijk gerealiseerd. Door de complexe doorsnedes krijgen de gebouwen een sculpturale kwaliteit, vergelijkbaar met Erskine's Bykerwall in Newcastle.