KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
FACULTEIT BOUWKUNDE TU DELFT
VAN DEN BROEK & BAKEMA, 1956-1970, Berlageweg 1, Delft
Faculteit Bouwkunde TU Delft / Faculty Architecture TU Delft ( Van den Broek & Bakema )
©
DIT GEBOUW IS GESLOOPT

ARCHITECT(ENBUREAU):
Van den Broek & Bakema

PROJECTARCHITECT:
Hans Boot

ARCHITECT(ENBUREAU):
Jaap Bakema
Jo van den Broek

GEBOUWTYPE:
Onderwijsgebouwen

STAAT:
door brand verwoest in 2008