KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID
H. HERTZBERGER, 1979-1990, Anna van Hannoverstraat 4-6, Den Haag
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid / Ministry of Social Affairs ( H. Hertzberger )
© 2006 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Herman Hertzberger

GEBOUWTYPE:
Kantoorgebouwen
Overheidsgebouwen

De bouwmassa van dit kantoorgebouw voor 2400 ambtenaren is opgedeeld in zestien onderling geschakelde achthoekige torens. Evenals bij het kantoorgebouw voor Centraal Beheer in Apeldoorn (1972) wordt de enorme kantoormassa door middel van een familie van geprefabriceerde betonnen kolommen en liggers, die zijn geplaatst op een vierkant stramien, opgedeeld in een aantal werkeilanden die tot een groeiende reeks clusters zijn gekoppeld. Een hoge, over de lengte van het gebouw doorlopende vide waarin alle belangrijke trappen en liften zijn opgenomen, vormt de ruimtelijke ruggengraat van het complex.