KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
MUZIEKCENTRUM VREDENBURG
H. HERTZBERGER, 1973-1979, Vredenburg, Utrecht
Muziekcentrum Vredenburg / Music Centre Vredenburg ( H. Hertzberger )
© 2015 Ossip van Duivenbode

ARCHITECT(ENBUREAU):
Herman Hertzberger

UITBREIDING:
Jo Coenen & Co.

RENOVATIE:
Architectuurstudio Herman Hertzberger

UITBREIDING:
NL Architects
Architectuurcentrale Thijs Asselbergs

GEBOUWTYPE:
Bioscopen en theaters

STAAT:
Architectuurstudio HH i.s.m. Jo Coenen & Co, NL Architects, Architectuurcentrale Thijs Asselbergs (ren. 2005-2014)

Rond de grote amfitheatervormige zaal (1700 zitplaatsen) zijn winkels en voorzieningen gesitueerd, hiervan gescheiden door met glaskappen overdekte binnenstraten. Hoewel het kolommenstramien zeer dominant is zijn de diverse ruimtes niet van dit maatsysteem afgeleid maar vormen ze een conglomeraat van ongelijksoortige 'plekken'. Door in- en uitgangen, trappen en buffetten in grote hoeveelheden op te nemen konden overal 'woonhuismaten' worden toegepast. De gevels zijn resultante van de zich achter de gevel bevindende functies. Eenheid wordt bereikt door een regelmatig stelsel van gelijke kolommen in de gevel te verwerken. Deze kolommen reageren echter telkens op de plaatselijk wisselende omstandigheden. Met de ronde betonkolom en het vierkante betonblok als kapiteel wordt op deze wijze een bouworde met een grote verscheidenheid opgebouwd. Het ideaal van 'eenheid in verscheidenheid' wordt op deze wijze op het niveau van de kolombouworde benaderd. De zaal wordt op het dak bekroond door een groot vierkant daklicht; een verwijzing naar het glazen doosje op het Rietveld-Schröderhuis. In 2005 werden plannen voor gedeeltelijke sloop en uitbreiding onder supervisie van Hertzberger gepresenteerd. Het vernieuwde Vredenburg bestaat uit een toren van meerdere zalen, elk met een eigen architect (Jo Coenen & Co, NL Architects, Architectuurcentrale Thijs Asselbergs). Van het oorspronkelijke gebouw is alleen de grote zaal gehandhaafd.