KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
MERCATOR I & II
P. DE RUITER, 1996; 1999-1998; 2001, Tournooiveld 220, 300, Nijmegen
Mercator I & II / Mercator I & II ( P. de Ruiter )
Mercator I  © 2004 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Paul de Ruiter

GEBOUWTYPE:
Kantoorgebouwen

Deze kantoorgebouwen maken deel uit van een langlopend bouwtraject waarbij per gebouw telkens één innovatie ten aanzien van energiezuinig bouwen wordt uitgetest. Bij Mercator I werd gekozen voor een energiezuinige, volledig glazen gevel. Hierbij is voortgebouwd op het principe van de klimaatgevel, waarbij voor het binnenblad oprolbaar, halftransparant doek is gebruikt. Mercator II gaat uit van het principe dat energie in kantoren niet zo zeer wordt verbruikt voor verwarming, maar voor koeling. Tegengesteld aan de gebruikelijke praktijk zijn daarom de zuidgevel gesloten en de noordgevel geheel beglaasd uitgevoerd zodat opwarming door zoninstraling wordt voorkomen.