KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
GEREFORMEERDE KERK ANDIJK
E. REITSMA, 1929-1930, Middenweg 4, Andijk
Gereformeerde kerk Andijk / Reformed Church Andijk ( E. Reitsma )
© 2006 Jan Derwig

ARCHITECT(ENBUREAU):
Egbert Reitsma

BEELDEND KUNSTENAAR:
Egbert Reitsma

GEBOUWTYPE:
Religieuze gebouwen

Een van de belangrijkste vooroorlogse kerkenbouwers is de Groningse architect Egbert Reitsma. Voor de ongekende expressionistische vormenrijkdom van de gereformeerde 'kathedraal' van Andijk was een vrijwel onbeperkt budget beschikbaar. De kerkruimte met 1200 zitplaatsen is overwelfd met een complex parabolisch gewelf. De plattegrond is in de breedte gelegd met de kansel aan de lange zijde tegenover de hoofdingang met een groot raam. De benedenramen met gebrandschilderd glas tonen voorstellingen van handel, techniek, landbouw en scheepvaart.