KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
RK KAPEL, KLOOSTER SINT-BENEDICTUSBERG
DOM J.TH. VAN DER LAAN, 1956-1986, Mamelis 39, Lemiers
RK kapel, klooster Sint-Benedictusberg / Chapel, Monastery Sint-Benedictusberg ( Dom J.Th. van der Laan )
© 2006 Jan Derwig

ARCHITECT(ENBUREAU):
Dom Hans van der Laan

OORSPRONKELIJK ONTWERP:
Martin Weber
Domenikus Böhm

MEDEWERKENDE ARCHITECT:
Nico van der Laan

GEBOUWTYPE:
Religieuze gebouwen

STAAT:
D. Böhm, M. Weber (oorspr. ontw. 1921-1928)

In 1927 breekt Hans van der Laan, lid van een befaamde architectenfamilie, zijn studie bouwkunde aan de Technische Hogeschool Delft af en trekt hij zich terug in een klooster. Jarenlang onderzoekt de monnik/architect de essentie van architectuur. Hij werkt gestaag aan een stelsel van maten en verhoudingen dat uiteindelijk in 1960 - eerst in het Frans, later in het Nederlands - in het boek ‘Het Plastisch Getal’ wordt gepubliceerd. Anders dan bijvoorbeeld de Gulden Snede of het daarvan afgeleide maatsysteem Modulor van Le Corbusier, is het plastische getal geen vlak, maar een ruimtelijk systeem met als basis de gevoelsmatige verhouding tussen klein, middel en groot. Alle onderdelen, ramen, kolommen, muren en muurvlakken, maar ook de tussenliggende ruimtes zijn in hun hoogte, breedte en diepte door dit stelsel van verhoudingen bepaald. Het werk van Van der Laan kreeg in de Bossche School een wereldse vertaling. In de loop der tijd realiseerde Van der Laan aan het bestaande klooster van Dominicus Böhm uit 1923 diverse uitbreidingen: een ingangsgebouw, een binnenhof in twee bouwlagen, een kloosterhof en een kloosterkerk, met daaronder een crypte. Gebouw en interieur ademen een sfeer van rust en bezinning. De binnenplaats met de trap die naar de omgang rond de kerkruimte leidt en de basiliekvormige kerkruimte die wordt verlicht door een rij hooggeplaatste ramen zijn van een onvergetelijke harmonie en universaliteit.