KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
CONSTANTINIANUM
J.C.A. SCHIJVENS, 1952-1954, Daam Fockemalaan 10-12, Amersfoort
Constantinianum / Constantinianum ( J.C.A. Schijvens )
© 2016 Ossip van Duivenbode

ARCHITECT(ENBUREAU):
Jos Schijvens

BEELDEND KUNSTENAAR:
Wim Harzing

GEBOUWTYPE:
Onderwijsgebouwen
Religieuze gebouwen

De uit het Brabantse Uden afkomstige Orde van de Kruisheren startte in 1946 met hogeronderwijsactiviteiten in Amersfoort. In de jaren vijftig werd door de Tilburgse architect Jos Schijvens een complex ontworpen bestaande uit een klooster en twee schoolgebouwen, een gymnasium en een hbs. Een internaat en een nonnenklooster bleven ongerealiseerd. De traditionalistische architectuur is voorzien van vroegchristelijke en byzantijnse motieven zoals de uivormige bekroningen, de kantelen en romaanse en gotische raamvormen. Deze inspiratiebronnen zijn mede te verklaren uit de naar Constantijn de Grote vernoemde school, maar ook typisch voor de katholiek georiënteerde architectuur van de Delftse School, die een prominente rol had in het verzuilde naoorlogse Nederland. De diverse malen uitgebreide schoolgebouwen zijn nog steeds in gebruik; klooster en kerk zijn in 1999 verkocht en in gebruik als leerhotel bij de afdeling Horeca Toerisme en Recreatie van een ROC. Het complex is aangemerkt als Wederopbouwmonument.