KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
K.J. VAN VELSEN, 1998-2001, Hoge Naarderweg 78, Hilversum
Commissariaat voor de Media / Dutch Media Authority ( K.J. van Velsen )
© 2004 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Koen van Velsen

GEBOUWTYPE:
Kantoorgebouwen
Omroepgebouwen

Hoofdthema van het ontwerp is de verhouding tussen gebouw en omgeving. Het gebouw neemt aanwezige bomen in zich op en volgt met de daklijn de flauwe helling van het terrein. In het langgerekte bouwvolume zijn verschillende patio’s uitgesneden rond bestaande bomen. Ook in het enorme uitkragende dak boven de entree zijn sparingen voor bomen aangebracht. Gangen bevinden zich langs de beide langsgevels. De kantoren, die uitkijken op de interne patio’s, zijn ontsloten vanuit korte dwarsgangen. De buitengevels bestaan grotendeels uit grote vlakken van glas en metaal. In contrast hiermee zijn de gevels van de interne patio’s gecomponeerd uit verspringende raam-, metselwerk- en kleurvlakken.