KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
RAADHUIS WAALWIJK
A.J. KROPHOLLER, 1929-1931, Raadhuisplein 2, Waalwijk
Raadhuis Waalwijk / Town Hall Waalwijk ( A.J. Kropholler )
© 2004 Jan Derwig

ARCHITECT(ENBUREAU):
Jacobus Kropholler

UITBREIDING:
B & D Architekten

BEELDEND KUNSTENAAR:
Lambert Zijl

GEBOUWTYPE:
Overheidsgebouwen

STAAT:
B & D Architecten (uitbr. 1987)


GERELATEERDE GEBOUWEN:
Raadhuizen van Kropholler

Een typerende opgave voor architecten van de Delftse School is het raadhuis. De representatie van bestaande maatschappelijke verhoudingen en de Hollandse traditie is hier met behulp van symmetrie, een statige ingang met bordes en allegorisch beeldhouwwerk bereikt. In de natuurstenen ornamenten en de bijna Romaanse soberheid van het interieur is Kropholler nog een volgeling van Berlage; de bakstenen gevels, houten kapconstructie en hoge trapgevels illustreren zijn hang naar traditie.
Het raadhuis van Waalwijk wordt gekenmerkt door het grote baksteenformaat en een trapgevel. De zandstenen koe en os aan weerszijden van het bordes zijn van de hand van L. Zijl en symboliseren veeteelt en leerindustrie.
De bebouwing rond het Raadhuisplein in Waalwijk is in de periode 1931-1936 vrijwel geheel door Kropholler ontworpen en bestaat naast het raadhuis uit verschillende overheidsgebouwen zoals een politiebureau en brandweer.