KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
STADSKANTOOR MIDDELBURG
TH.M. RAU, 1999-2004, Kanaalweg 3, Middelburg
Stadskantoor Middelburg / Municipal Office Middelburg ( Th.M. Rau )
© 2008 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Thomas Rau

GEBOUWTYPE:
Overheidsgebouwen


GERELATEERDE GEBOUWEN:
Kanaalzone Middelburg

De Kanaalzone in Middelburg tussen de spoorlijn en het Kanaal door Walcheren is ingevuld met verschillende stedelijke voorzieningen teneinde een betere koppeling van het stadscentrum met de naoorlogse uitbreidingswijken te bewerkstelligen. Ten westen van het station liggen het Gerechtsgebouw van Henket en de Zeeuwse Bibliotheek. Ten oosten het kantoorgebouw van het Waterschap Zeeuwse Eilanden van Rothuizen Van Doorn 't Hooft en het nieuwe stadskantoor van Thomas Rau. Via hellingbanen zijn de publieke ruimtes op de eerste verdieping te bereiken. De ambtenaren zijn gehuisvest in vier enigszins verschoven werktorens.