KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
STADHUIS ZUTPHEN
TH.M. RAU, 1994-1999, 's-Gravenhof 2, Zutphen
Stadhuis Zutphen / Town Hall Zutphen ( Th.M. Rau )
© 2004 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Thomas Rau

GEBOUWTYPE:
Overheidsgebouwen

De van origine Duitse architect Thomas Rau werkte enige tijd bij Alberts & Van Huut, waarna hij enkele organische rayonkantoren van de ING en de Triodosbank in Zeist realiseerde. Bij het stadskantoor van Zutphen vertaalt deze organische architectuur zich in een zorgvuldige inpassing van het grote programma in de historische binnenstad, grote aandacht voor duurzaam bouwen en de golvende gevels van gepatineerd koper en wit pleisterwerk. Door de terugliggende hogere verdiepingen is een te massaal bouwvolume vermeden. Het gebouw moest ook uitdrukking geven aan een nieuwe bestuurscultuur, waarbij vooral de centrale, hoge hal met bijzonder vormgegeven staalconstructie een rol speelt.