KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
STORMVLOEDKERING OOSTERSCHELDE
RIJKSWATERSTAAT, 1965-1986, Oosterscheldekering (N57), Westenschouwen/Kamperland
Stormvloedkering Oosterschelde / Flood Barrier Oosterschelde ( Rijkswaterstaat )
© Jan Derwig

ARCHITECT(ENBUREAU):
Rijkswaterstaat

TUINARCHITECT:
West 8

GEBOUWTYPE:
Civiele werken


GERELATEERDE GEBOUWEN:
Deltawerken

Een van de voordelen van het Deltaplan zou het ontstaan van grote zoetwaterreservoirs zijn. Tegen de plannen voor totale afsluiting van de Oosterschelde ontstond echter juist verzet omdat een uniek zoutwatermilieu met mossel- en oesterkwekerijen verloren dreigde te gaan. Door het aanbrengen van enorme sluizen, die alleen bij extreem hoge waterstand worden gesloten, blijft de werking van de getijden en daarmee het zoutwatermilieu gehandhaafd. De constructie bestaat uit 66 enorme betonpijlers waartussen stalen schuiven hydraulisch kunnen worden neergelaten.