KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
DELTAWERKEN
RIJKSWATERSTAAT, 1953-1986, , Zeeland
Deltawerken / Delta Works ( Rijkswaterstaat )
©
Op 1 februari 1953 brak door de combinatie van een ongekend hoog springtij en een noordwesterstorm een groot gedeelte van de dijken in zuidwest Nederland, zodat ruim 150.000 hectare land overstroomde en 1835 mensen het leven lieten. De ramp bracht de plannen tot dijkverzwaring en stormbeveiliging in een stroomversnelling; reeds op 21 februari werd de Deltacommissie geïnstalleerd om de plannen in versneld tempo uit te werken. Hoofdbestanddeel van het Deltaplan is de verkorting van de totale lengte aan zeewerende dijken met 700 kilometer door het afsluiten van vier zeearmen: het Haringvliet, het Brouwershavense Gat, het Veerse Gat en de Oosterschelde. Ook wordt een groot gedeelte van de dijken in Zeeland en Zuid-Holland verzwaard. Verder besloot men tot de aanleg van de Zeelandroute, een stelsel van bruggen en berijdbare dijken om de voorheen moeilijk bereikbare eilanden met het vasteland te verbinden. Om ervaring op te doen met nieuwe technieken en materialen werd gestart met het zogenaamde 'drie-eilandenplan', de oeververbinding van Noord-Beveland met Walcheren en Zuid-Beveland. De dam in het Haringvliet bevat uitwateringssluizen om de overloop van de Rijn op de Noordzee te kunnen spuien.
Projecten: 1 Haringvlietdam (1957-1971), 2 Brouwersdam (1965-1972), 3 Stormvloedkering Oosterschelde (1965-1974, 1979-1986), 4 Veerse Gatdam (1957-1961), 5 Zandkreekdam (1958-1960), 6 Zeelandbrug (1961-1965), 7 Grevelingendam (1960-1964), 8 Volkerakdam (1957-1969), Haringvlietbrug (1961-1964)