KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
STORMVLOEDKERING HOLLANDSE IJSSEL
H.G. KROON, J.A.G. VAN DER STEUR (RIJKSWATERSTAAT), 1953-1959, Algerabrug (Algeraweg / C.G. Roosweg), Krimpen aan den IJssel
Stormvloedkering Hollandse IJssel / Flood Barrier Hollandse IJssel ( H.G. Kroon, J.A.G. van der Steur (Rijkswaterstaat) )
© 2006 Rook & Nagelkerke
De stormvloedkering beschermt de achterliggende polders tegen overstroming bij extreem hoge waterstanden zonder dat de invloed van de getijden verloren gaat. Het complex bestaat uit een schutsluis, een afsluiting van de rivier door middel van twee achter elkaar gelegen, aan heftorens opgehangen, stalen schuiven en een brug over de rivier. De doorstroomopening die met de schuiven kan worden afgesloten is 80 meter breed. De boogconstructie van de schuiven kan een verschil in waterstand van 4,5 m. opvangen.