KAART - AFBEELDINGEN  -
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
WONINGBOUW SCHEEPVAARTSTRAAT
J.J.P. OUD, 1924-1927, 2e Scheepvaartstraat, Hoek van Holland
Woningbouw Scheepvaartstraat / Housing Scheepvaartstraat ( J.J.P. Oud )
© 2006 Jan Derwig

ARCHITECT(ENBUREAU):
J.J.P. Oud

RESTAURATEUR:
Wytze Patijn
J. van Kampen
Katrien Overmeire

GEBOUWTYPE:
Woningbouw
Stedenbouwkundige plannen

STAAT:
restauratie 1999


GERELATEERDE GEBOUWEN:
Woningbouw Kiefhoek

Dit woningblok is in 1924 door Oud in dienst van de gemeente Rotterdam, waartoe Hoek van Holland behoort, ontworpen. De uitvoering vindt enige jaren later in 1926-1927 plaats. Het is Ouds eerste ontwerp in een reeks witte woningbouwplannen en het bezorgt hem direct internationale erkenning. De langgerekte straatgevel is opgedeeld in twee gelijke delen waarvan de einden zijn afgerond. In deze afrondingen bevinden zich op de begane grond winkels met geheel beglaasde gevels. Boven de poort in het midden van het blok bevindt zich een bibliotheek. Het blok bestaat verder uit driekamerwoningen op de begane grond en afwisselend twee- en vierkamerwoningen op de verdieping. Deze opdeling in onder- en bovenwoningen is ook in de behandeling van de gevel terug te vinden. De gevel heeft op straatniveau, aansluitend op de glazen winkelpuien, een open karakter; de witgestucte gevel van de bovenlaag heeft een meer gesloten karakter. Door deze opdeling in een open en een meer gesloten strook, maar vooral door het doorlopende, witgestucte balkon op de verdieping, wordt het horizontale karakter van de straatgevel versterkt. In zijn woningbouwontwerpen behandelt Oud zijn gevels niet als een optelling van individuele woningen maar als een architectonische eenheid waarin de stedenbouwkundige functie van de straatwand tot uitdrukking komt. In dit streven is Oud zeker geslaagd, alleen de bakstenen tuinmuurtjes maken de individuele woning enigszins herkenbaar. De achtergevel heeft in tegenstelling tot de strakke straatgevel een levendig, ritmisch karakter. In- en uitspringende delen in afwisselend smalle en brede traveeën benadrukken hier de individuele woning. Dit contrast tussen de anonieme, strakke straatgevel en de meer gearticuleerde achtergevel vertoont enige overeenkomst met de villaontwerpen van Adolf Loos. Van de gevelbeëindigingen van de blokken is ook een neoplastisch ontwerp bekend. De uitgevoerde halfronde beëindiging wordt door Theo van Doesburg in De Stijl minachtend een ver doorgevoerde Van de Veldearchitectuur genoemd. Hiermee was Ouds breuk met De Stijl definitief en begon zijn streng-functionalistische werk. Slechts het kleurgebruik herinnert nog aan zijn De Stijlverleden: witte gevels, gele baksteen, blauwe deuren en hekjes en rode lantaarns.