KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
AFSLUITDIJK
C. LELY, BUREAU ZUIDERZEEWERKEN, 1918-1933, Afsluitdijk, Afsluitdijk
Afsluitdijk / Afsluitdijk ( C. Lely, Bureau Zuiderzeewerken )
© 2011 google_earth
Met de bouw van de Afsluitdijk begint de droogmaking van de Zuiderzee, sindsdien het IJsselmeer geheten. Op de plaats waar de dijk werd gesloten staat een monument, ontworpen door Dudok. Een horizontaal uitkijkplatform biedt uitzicht over de overwonnen zee. Het wordt in balans gehouden door een half betonnen, half glazen traptorentje met een uitzichtplatform over de dijk en de wadden. Aan de beide uiteinden van de dijk bevinden zich twee reeksen uitwateringssluizen van architect Roosenburg. De sluizen bestaan uit majestueuze rijen betonnen machinetorens met daartussen stalen sluisschotten. Bij Den Oever bevindt zich het standbeeld van ir. Lely van Mari Andriessen (1953).