KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
ALKOOFWONING JACOB CATSHUIS
H. NEDERLOF, -1896, Jacob Catsstraat 23, Rotterdam
Alkoofwoning Jacob Catshuis / Alcove Dwelling Jacob Catshuis ( H. Nederlof )
© 2001 Ralph Kämena

ARCHITECT(ENBUREAU):
Hendrik Nederlof

GEBOUWTYPE:
Woningbouw

STAAT:
Open: woensdag 12.30-17.30; Bezoek: 010-4669383

De alkoofwoning in de Jacob Catsstraat is ingericht als museumwoning. Deze woning, een van een rijtje van vijf huizen, werd begin jaren negentig tijdens de stadsvernieuwing in bijna oorspronkelijke staat aangetroffen. De meeste alkoofwoningen zijn gesloopt, verbouwd of aangepast aan modernere wooneisen. Dit woningtype vormde aan het eind van de negentiende eeuw een eerste verbetering van de abominabele woonomstandigheden voor arbeiders in de expanderende stad. De woning is genoemd naar de alkoof; een kamer zonder ramen tussen de ‘mooie’ voorkamer en de achterkamer waarin het dagelijkse leven plaatsvond. In de Woningwet van 1901 werden een wc, drinkwater, riolering, een rookkanaal voor de kachel en ventilatie verplicht gesteld.