KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
CENTRUM ALMERE-HAVEN
APON, VAN DEN BERG, TER BRAAK, TROMP, 1974-1979, Marktgracht, Kerkgracht, Brink, Almere-Haven
Centrum Almere-Haven / Housing, Urban Design Almere-Haven ( Apon, Van den Berg, Ter Braak, Tromp )
© 2006 Jan Derwig
Centrum en stedenbouw van Almere-Haven zijn een reactie op de CIAM-stedenbouw van Lelystad, een tien jaar eerder gebouwde new town in de polder. Men grijpt terug op architectuur en stedelijke context van Amsterdam en Zuiderzeestadjes: woningbouw boven winkels, een voetgangersgebied met een marktplein en een grachtje. De woningen zijn individueel herkenbaar door hun topgevels en wisselende bouwhoogte. De gevels zijn bekleed met baksteen en betonelementen.