KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
CENTRE FOR HUMAN DRUG RESEARCH
CEPEZED, 1990-1995, Zernikedreef 10, Leiden
Centre for Human Drug Research / Centre for Human Drug Research ( cepezed )
© 2006 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
cepezed

GEBOUWTYPE:
Utiliteitsbouw

STAAT:
uitbreiding 2004; ernaast Genencor, Archimedesweg 30, 1998

Het gebouw bestaat uit een eenvoudige rechthoekige doos van drie lagen, geplaatst tussen twee langwerpige, geperforeerde stalen schermen. In de context van een industrieterrein heeft het gebouw een eigen krachtige verschijningsvorm, waarbinnen eventuele uitbreidingen gemakkelijk zijn te realiseren. De schermen weren de zon en temperen de wind, waardoor het gebouw het met een minimum aan installaties afkan. De brede tussenruimte tussen de schermen en het gebouw doet tevens dienst als balkonstrook voor de aanliggende kantoren en als vluchtweg. Het eigenlijke gebouw is verdeeld in drie zones: een smalle kantoorstrook, een middenzone voor verkeer en installaties en een brede strook researchzalen. Het gebouw is in 2004 uitgebreid. Een tweede vergelijkbaar, maar groter researchlaboratorium is in 1998 naast het CHDR gebouwd.