KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
CENTRUMPASSAGE ALMERE-STAD
K. RIJNBOUTT (LRR), 1979-1981, Zadelmakerstraat/Blekerstraat, Almere-Stad
Centrumpassage Almere-Stad / Town-centre Arcade Almere-Stad ( K. Rijnboutt (LRR) )
© 1987 Rook & Nagelkerke

PROJECTARCHITECT:
Kees Rijnboutt

ARCHITECT(ENBUREAU):
LRR
Bakker & Verhoeff

MEDEWERKENDE ARCHITECT:
A. van Dolder
Eric Meisner

GEBOUWTYPE:
Winkels

STAAT:
Bakker & Verhoeff (uitbr. 1983-1985)

Het complex vormt als eerste grootstedelijke element de aanzet tot het uiteindelijke centrum voor een nieuwe stad van 90.000 inwoners. Het bestaat uit een door een gebogen glaskap overdekte passage met winkels op de begane grond en kantoren in de twee lagen daarboven. De passage wordt aan de voorzijde afgesloten dooreen rechthoekig blok dat als tijdelijke huisvesting voor het stadsbestuur is ingericht. Aan de oostzijde ligt een halfronde parkeergarage.