KAART - AFBEELDINGEN  -
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
WOONGEBOUW PIRAEUS
H.F. KOLLHOFF, CHR. RAPP, 1989-1994, KNSM-laan/Levantkade, Amsterdam
Woongebouw Piraeus / Housing Block Piraeus ( H.F. Kollhoff, Chr. Rapp )
© 2006 Jan Derwig

ARCHITECT(ENBUREAU):
Hans Kollhoff
Christian Rapp

BEELDEND KUNSTENAAR:
Arno van der Mark

GEBOUWTYPE:
Woningbouw


GERELATEERDE GEBOUWEN:
Stedenbouwkundig plan KNSM-eiland

Dit superblock benadert het meest het zware, industriële karakter van een havengebouw. Opgevat als een enorme baksteensculptuur is het oorspronkelijk rechthoekige blok, reagerend op een te handhaven havengebouwtje, een tuin van Mien Ruys en de aangrenzende loods en kantine, tot een hoekig geheel gekneed en vervormd. Met deze sculpturale behandeling zeggen de ontwerpers te reageren op de Amsterdamse School. De verfijnde detaillering, de fraaie grafische raamindeling en het ondergeschikt maken van de woningplattegronden aan de hoofdopzet ten spijt, mist Piraeus de lichtvoetigheid die zo karakteristiek is voor deze stroming.