KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
OUDERENHUISVESTING DE OVERLOOP
H. HERTZBERGER, 1980-1984, Boogstraat 1, Almere-Haven
Ouderenhuisvesting De Overloop / Old-Age Home De Overloop ( H. Hertzberger )
© 2006 Jan Derwig

ARCHITECT(ENBUREAU):
Herman Hertzberger

GEBOUWTYPE:
Bijzondere huisvesting

Hoofdgebouw en laagbouwwoningen omsluiten een gemeenschappelijke tuin. De gangen naar de wooneenheden lopen vanuit een centrale hal over alle etages. Naarmate het structuralisme als vorm- en ontwerpuitgangspunt op de achtergrond raakt, tendeert Hertzbergers architectuur naar een moderne verwerking van de Nieuwe Zakelijkheid. In het interieur, op knikpunten en bij trappenhuizen, overheersen nog zijn oude thema's als persoonlijke expressie en het bevorderen van sociale contacten.