KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
OMMOORD
C.I.A. STAM-BEESE, 1962-1977, President Rooseveltweg e.o., Rotterdam
Ommoord / Ommoord ( C.I.A. Stam-Beese )
© 2007 Gemeentearchief Rotterdam

STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP:
Lotte Stam-Beese

GEBOUWTYPE:
Stedenbouwkundige plannen

Ommoord is de laatste grote hoogbouwwoonwijk van Rotterdam. De wijk bestaat uit een centraal hoogbouwdeel met daaromheen een aantal laagbouwbuurten. De wijk wordt doorsneden door een centrale as met voorzieningen. De hoogbouwzone is opgebouwd uit zich herhalende stempels van twee geknikte en twee rechthoekige woongebouwen. Samen omsluiten ze een collectief groengebied, maar de positie is zodanig dat vanuit dit gebied en vanuit de hogere woningen lange zichtlijnen op het omringende landschap mogelijk zijn. Door de mix van hoog- en laagbouw, de zorgvuldige landschappelijke inpassing en architectuur is Ommoord het stigma van ‘probleemwijk’ bespaard gebleven en is het op dit moment een van de laatste wijken waar de modernistische idealen van hoog stedelijk wonen in het groen nog in gerealiseerde vorm te zien zijn.