KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
NATIONAAL LUCHTVAART LABORATORIUM
W. VAN TIJEN, H.A. MAASKANT, 1938-1941, A. Fokkerweg 2, Amsterdam
Nationaal Luchtvaart Laboratorium / National Aviation Laboratory ( W. van Tijen, H.A. Maaskant )
© 1996 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Willem van Tijen
Hugh Maaskant

GEBOUWTYPE:
Kantoorgebouwen

In het NLL worden vraagstukken bestudeerd die zich bij de luchtvaart en vliegtuigbouw voordoen, verdeeld over een viertal afdelingen van wisselende omvang. Deze flexibele organisatievorm is binnen een heldere constructieve opzet, een rij betonspanten op regelmatige afstand, gerealiseerd. Aan de noordzijde zijn laboratoria en tekenkamers gerealiseerd, aan de zuidzijde de werkkamers. De enorme windtunnels zijn in een apart gebouwdeel ondergebracht. Het gebouw vertoont de voor Van Tijen karakteristieke combinatie van zorgvuldig vormgegeven betonelementen en baksteen. Deze komt vooral tot uiting in de expressief vormgegeven vergaderzaal/kantine en de zeer ruimtelijke entreehal.