KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
NIEUW LAND ERFGOEDCENTRUM
BENTHEM CROUWEL, 1991-1993, Oostvaardersdijk 0113 / Lelybaan, Lelystad
Nieuw Land Erfgoedcentrum / Nieuw Land Heritage Centre ( Benthem Crouwel )
© 2009 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Benthem Crouwel

UITBREIDING:
Atelier Pro

ARCHITECT(ENBUREAU):
Jan Benthem
Mels Crouwel

GEBOUWTYPE:
Musea en tentoonstellingsgebouwen

STAAT:
Atelier PRO (uitbr. 2002-2004)

Het Nieuw Land Erfgoedcentrum heeft de ontstaansgeschiedenis van de nieuwe IJsselmeerpolders als thema. Een ovale zilveren buis biedt aan de uiteinden uitzicht over respectievelijk de getemde zee en het nieuw gewonnen land. Bij een uitbreiding is het oorspronkelijke dijklichaam waarop de buis was opgelegd vervangen door een breed plintgebouw met diverse voorzieningen. Naast het museum is een originele standaard landbouwschuur uit de Noordoostpolder opgesteld. Een lange houten loods met een parabolische doorsnede van KCAP dient als restauratiewerkplaats voor uit de polderklei opgegraven historische scheepswrakken.