KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
NATIONAAL GLASMUSEUM
BUREAU SLA , 2007-2010, Lingedijk 28-30, Leerdam
Nationaal Glasmuseum  / National Glass Museum ( Bureau SLA  )
© 2011 Ossip van Duivenbode

OORSPRONKELIJK ONTWERP:
Sam de Clercq

ARCHITECT(ENBUREAU):
Bureau SLA

PROJECTARCHITECT:
Peter van Assche
Mathijs Cremers

INTERIEURARCHITECT:
Piet Hein Eek

GEBOUWTYPE:
Musea en tentoonstellingsgebouwen
Hergebruik

Het Nationaal Glasmuseum was vanaf 1953 gevestigd in een voormalig woonhuis van directeur Cochius van de glasfabriek. Toen ook het naastgelegen woonhuis van de tweede directeur beschikbaar kwam, wilde het museum beide villa’s restaureren. Architect Peter van Assche van Bureau SLA stelde voor de nieuwe situatie beter uit te buiten en de villa’s door loopbruggen te verbinden. De vier stalen bruggen van 19 meter lengte contrasteren sterk met de bestaande bebouwing. Ze hebben gevels van halftransparant polycarbonaat met gemoffeld strekmetaal van aluminium. De bruggen bevatten de depots van het museum, in de vorm van glazen vitrines ook zichtbaar voor het publiek. De directeurswoningen zijn ontworpen door S. de Clercq.