KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
NIEUW-SLOTEN
DIVERSE ARCHITECTEN, 1993-1999, Antwerpenbaan e.o., Amsterdam
Nieuw-Sloten / Nieuw-Sloten ( Diverse architecten )
© 2006 Rook & Nagelkerke
De laatste grote uitbreiding van Amsterdam is Nieuw-Sloten, gerealiseerd op een voormalig tuinbouwgebied tussen de volgens het Algemeen Uitbreidings Plan van Van Eesteren gebouwde westelijke tuinsteden en het dorp Sloten. De wijk bevat 5.000 woningen en een centrum waarin zich winkels en kantoren bevinden. Belangrijkste vormgevend element in de wijk is een centrale as, waar zich de hoofdverkeersroute met een sneltram en de voorzieningen bevinden, gemarkeerd door hoge bebouwing. In de wijk, ingedeeld in veertien sectoren die elk door één architect binnen bepaalde stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn uitgewerkt, is geëxperimenteerd met laagbouw in hoge dichtheden. Teneinde de eenheid in de wijk te verhogen is grote aandacht besteed aan het straatmeubilair en aan de vormgeving van bruggen (Zwarts & Jansma). Eerder dan een bijzonder stedenbouwkundig plan is Nieuw-Sloten een verzameling projecten van wisselende kwaliteit. Een interessant project is het door Atelier PRO ontwikkelde centrum, gedomineerd door een drietal ovale torens van zestien en acht verdiepingen. Hier bevinden zich twee woonblokken ontworpen door de 'grand old men' van het Nieuwe Bouwen: J.P. Kloos en A. Bodon. Het project van Uytenhaak experimenteert met een speciaal type baksteen. Hoge blokken omsluiten een voornamelijk met patiowoningen gevuld middengedeelte. De woningen van Sjoerd Soeters bevinden zich zoals gebruikelijk bij deze architect op het grensvlak van kunst en kitsch. Ertegenover liggen zgn. watervilla's, die tezamen met de woonblokken van Gunnar Daan en het Eilandenrijk de overgang vormen met het oude dorp Sloten. De acht eilanden hebben elk een eigen toegangsbrug; de woningen erop zijn ontworpen door zeven vrouwelijke architecten.
Projecten: 1. DKV; 2. R. Steenhuis; 3. O. Greiner; 4. Lafour & Wijk; 5. B. Loerakker (LRRH); 6. B. Sybesma, R. de Ruyter (Klunder Architecten); 7. R.H.M. Uytenhaak; 8. B. Mannot (Groosman Partners); 9. H.J.M. Ruijssenaars (LRRH); 10. Sj. Soeters; 11. J. van Beek (Atelier PRO), A. Bodon, J.P. Kloos; 12. Van Berkel & Bos; 13. W. Patijn; 14. Groos de Jong; 15. Dijkstra; 16. K. de Kat; 17. H. van Meer (Van Meer en Putter); 18. P.G. Vermeuren (Vermeulen Van Mourik); 19. H. Witt (Witt en Jongen); 20. J. de Haan (Verheijen Heuer De Haan); 21. H. van den Oever; 22. P. Drijver (Scala architecten); 23. G. Daan; 24. M. de Maesenaar, D. v.d. Brande; 25. W. Kingma, A. van Mameren; 26. F. Oorthuys, Y. v.d. Elsen; 27. M. van der Waals, H. Zeinstra; 28. S. Komossa, M. Wagenaar; 29. Loof & Van Stigt; 30. Edhoffer, Van Exel; 31. K.J. van Velsen; 32. Duinker Van der Torre; 33. Geurst & Schulze, Van Sambeek & Van Veen