KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
LANDHUIS 'T HAANTJE
W.E. HIENKENS, 1995-2001, 't Haantje 24c, Rijswijk
Landhuis 't Haantje / Country House 't Haantje ( W.E. Hienkens )
© 2004 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Pim Hienkens

PROJECTARCHITECT:
Tineke Meerman

GEBOUWTYPE:
Vrijstaande woonhuizen

Het woonhuis is gesitueerd in het landelijke grensgebied van Rijswijk en Delft. Door van de twee beschikbare kavels er een onbebouwd te laten kon het huis haaks op de aanpalende weg worden gebouwd en bleef de andere kavel als tuin beschikbaar. Het woonhuis is gerealiseerd in een classicistische vormentaal met gebruikmaking van de modernste technische oplossingen. De buitengevels zijn van roodbruine baksteen van een speciaal formaat, de flauw hellende daken zijn met blauwe oud-Hollandse dakpannen belegd. De zuilen in de gevel zijn voorzien van Dorische kapitelen.