KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
LAGERE TECHNISCHE SCHOOL VUGHT
P.H. VAN RHIJN, F.W.J. VAN DILLEN, 1962-1968, Brabantlaan 1/Molenstraat, Vught
Lagere Technische School Vught / Junior Technical School Vught ( P.H. van Rhijn, F.W.J. van Dillen )
© 2006 Jan Derwig

ARCHITECT(ENBUREAU):
Sier van Rhijn
Frans van Dillen

GEBOUWTYPE:
Onderwijsgebouwen

Vrijwel onopgemerkt door de contemporaine architectuurkritiek en geschiedschrijving, heeft de Amsterdammer Sier van Rhijn in de jaren zestig in Noord-Brabant twee opmerkelijke schoolgebouwen gerealiseerd. De forse, brutalistische betonstructuren zijn schatplichtig aan Le Corbusiers werk uit dezelfde periode. Beide technische scholen zijn opgebouwd als een conglomeraat van verschillende functionele elementen, zoals een cilindrische aula en zware lokalenblokken. Het verkeer vindt grotendeels plaats over een stelsel van verbrede gangen op de eerste verdieping.