KAART - AFBEELDINGEN  - VOLGENDE PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
LEDELTHEATER
L.W. ROSENKRANZ, 1953-1956, Ledelplein 17, Oostburg
Ledeltheater / Ledel Theatre ( L.W. Rosenkranz )
© 2006 Paul Groenendijk

ARCHITECT(ENBUREAU):
Bob Rosenkranz

BEELDEND KUNSTENAAR:
Liesbeth Messer-Heijbroek

GEBOUWTYPE:
Bioscopen en theaters

Het westen van Zeeuws-Vlaanderen is in de oorlog zwaar getroffen. Vrijwel het gehele dorp Oostburg werd verwoest. De meeste getroffen dorpen zijn in traditionalistische stijl herbouwd. Het stratenplan van de Middelburgse architect F.H. Klokke wijkt enigszins af van het oorspronkelijke. Zo is de markt, die voor de verwoesting op de Straatweg voor grote drukte en overlast zorgde, verplaatst naar een eigen marktplein. Een tweede haaks hierop gesitueerd plein wordt gedomineerd door het Kantongerecht en Belastingkantoor van rijksbouwmeester Friedhoff (Ledelplein 8, 1952-1953). Het Ledeltheater heeft een voor de wederopbouw typerende mengvorm van klassieke en traditionele elementen.