KAART - AFBEELDINGEN  -
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
DYNAMISCH KANTOOR
R.H.M. UYTENHAAK, 1993-1997, Kennemerplein 6, Haarlem
Dynamisch Kantoor / Dynamic Office ( R.H.M. Uytenhaak )
© 2004 Rook & Nagelkerke

ARCHITECT(ENBUREAU):
Rudy Uytenhaak

GEBOUWTYPE:
Kantoorgebouwen


GERELATEERDE GEBOUWEN:
Station Haarlem

Dit kantoorgebouw voor de Rijksgebouwendienst is gerealiseerd als experiment voor het ministerie van VROM. Het zgn. dynamische kantoorgebouw heeft wisselwerkplekken, waardoor het ruimtebeslag per gebruiker minder is en de onderlinge interactie en communicatie wordt bevorderd. Daarnaast is het een voorbeeld van duurzaam bouwen en ligt het gebouw bijzonder gunstig ten opzichte van het openbaar vervoer, tegen de achterkant van het station. Het gebouw heeft een gevel van schermen van beton, waarin groene glasscherven zijn verwerkt. Een vijftal verspringende lichthoven van zeven bij zeven meter met vides zorgt voor daglichttoetreding diep in het gebouw.